Info om bostaden Geografiskt läge Bilder från Skatan Kontakta Bymarkens Fastighets AB

Skatan är belägen endast 10 minuters cykelväg från högskolan och fem minuters cykelväg från Kåren.

Se kartan till höger.

Skatan är belägen vid den röda stjärnan, högskolan vid den gröna och Kåren vid den blå.

Bymarkens Fastighets AB - Hallmansvägen 20 - 554 48 Jönköping - 070 5475045


Copyright © 2004 - Bymarkens Fastighets AB